Doel van de behandeling is het aanspreken van en bevorderen van het herstelvermogen en de gezondheid.

Analyse
Het eerste doel is om te komen tot een overzicht, werkplan, dan wel diagnose. Belangrijke vragen zijn:
  • Wat zijn uw klachten?
  • Toen de klachten begonnen, wat was de eerste klacht?
  • Wanneer had u geen klachten?
  • Waren er in de 1e twee jaar van het leven klachten?
  • Overzicht met vermelding van jaartal en (medische) gebeurtenis

Het vinden van medische oorzaken en manieren om die aan te pakken staan centraal.
Wilt u elke keer alles wat u slikt meenemen en zelf een medicatie- en supplementlijst bijhouden?

Er wordt op afspraak gewerkt en er wordt van jou/ u gevraagd om uw voortgang schriftelijk bij te houden en het consult voor te bereiden.
Na ongeveer vier consulten, volgt nog een evaluatie-consult na drie of zes maanden. Bij gebruik van schildkliermedicatie is er controle vereist van minimaal één keer per jaar.

U/ jij bent de manager van uw klachten en de verslaglegger van wat voor u wel of niet heeft gewerkt. Naar behoefte word je ondersteund.
Voor de vervolgconsulten wordt van jou/ u gevraagd om een logboek bij te houden, op papier of in Excel.
  • Wat is het plan van aanpak?
  • Wat heeft u toegepast?
  • Op welke klachten let u?
U stuurt een e-mail of neemt een A4-tje mee ter voorbereiding van het consult.

Ook vraag ik u om, als u dat wilt, uw voedingspatroon ‘slimmer’ in te richten en dit toe te passen. Er zijn verschillende opties te overwegen: een 12 weken challenge doen: d.w.z. niets veranderen en alleen een groen(t)e smoothie toevoegen; of alleen ontbijt aanpassen en boodschappen uitbreiden en/ of het volgen van een reinigings- of helingsdieet. Informatie hierover ontvangt u in de consulten.


Uw voorbereiding

Ter voorbereiding op uw eerste consult, vraag ik U om de vragenlijst en temperatuurlijst in te vullen en mee te nemen. Antwoorden in telegramstijl zijn prima.