Consulten (nieuwe patiënten, vervolg, en telefonisch)

Recept aanvragen per mail (zonder consult)

Beantwoorden email-vragen
€ 95,00€ 47,50€ 27,50
45 minuten20 minuten5 minuten

Ook voor 2021 is besloten om alle consulten eenzelfde tijd te laten duren en de tarieven van €95 niet te verhogen ( (ipv €147,50 in 2019). Voor telefonische consulten geldt hetzelfde tarief. Voor het beantwoorden van email-vragen wordt €27,50 gerekend.

In 2020 wordt de praktijkvoering opnieuw ingericht. Jaarlijks worden aanpassingen doorgevoerd. Besloten is om alle consulten eenzelfde tijd te laten duren met één tarief €95 ( (ipv €147,50 in 2019). Voor het beantwoorden van email-vragen wordt €27,50 gerekend.

Voor alle (telefonische) consulten worden 45 minuten uitgetrokken en geldt éénzelfde tarief van €95. Voor het uitschrijven van recepten - buiten een consult om - geldt bovenstaand tarief van € 47,50.

Het is voor de praktijkvoering belangrijk om elkaar in het begin tweewekelijks of maandelijks te zien en te spreken.
Verandering van gewoonten en leefstijl vraagt inzet van uw kant. Ook in 2019 en in 2020 worden vaste tarieven gehanteerd.
Besloten is om in 2020 een prijsverandering toe te passen.

In 2019 en ook in 2020 heeft een groot deel van de zorgverzekeraars de aanvullende vergoeding gestaakt voor artsen
integrale geneeskunde, natuur- en orthomoleculaire geneeskunde. Dit zijn CZ/ Delta Lloyd/ Nationale Nederlanden en Ohra.
Ook VGZ heeft de voorwaarden aangepast, en lijkt de consulten wel te vergoeden. Als vrijgevestigd arts val ik niet in de basisverzekering.

Uitschrijven van recepten en verlenging aanvraag Roode Roos is in consulten inbegrepen. De kosten van de receptmedicatie
en supplementen betaalt u uiteraard zelf.

LABORATORIUM KOSTEN VOOR EIGEN REKENING, behalve (gedeeltelijk) bij enkele toppolissen van de ONVZ.
De kosten van supplementen (reken op €20 - 100 per maand) en laboratoriumkosten (€20 - €1.000) vallen buiten het consult-tarief en buiten het eigen risico van de basisverzekering.

RECEPTEN ZELF BETALEN
Ook medicatie op recept wordt veelal door uzelf betaald. Zie verder bij vergoeding.