KOSTEN CONSULT ARTS:
U betaalt de consulten per pin of contant en ontvangt een nota per e-mail.
Consulten worden niet, of maar deels of geheel vergoed in het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Kijk in de polisvoorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw consulten, ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen:
  • de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde, arts voor natuurgeneeskunde, code 24009 of anders)
  • de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde, code 24000)

Zorgverzekeraars spreken in code-taal:
  • AGB-code vestingpraktijk Bunnik 84055742
  • AGB-code zorgverlener ML van Wetten: 84023703

In 2019 (CZ-groep met 4 labels), 2020 en ook in 2021 (12 labels vergoeden niet meer, 49% van de zorgverzekeraars) is de vergoeding door de zorgverzekeraars weer verminderd of zelfs gestaakt.
Artsen integrale geneeskunde, natuurgeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde hebben bij elk aanvullend pakket een andere of geen vergoeding.

De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

Zorgverzekeraars hanteren veelal de term natuurgeneeskundig 'therapeut', dat terwijl ik als arts werk en ben aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging, AVIG en MBOG.
Bij zorgverzekeraars die vallen onder VGZ dient de zorgverlener (therapeut) vermeld te zijn in Vergelijk & Kies om voor vergoeding in aanmerking te komen*.
Wel artsenvergoeding bij:
De Amersfoortse, Ditzo, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid: natuurgeneeskundige therapie wordt alleen vergoed voor de kosten van een consult bij een arts die BIG-geregistreerd is (ALLE artsen zijn BIG-geregistreerd, zucht).
Bij Zilveren Kruis, Pro Life en De Friesland wordt prestatiecode 24005 ‘Behandeling overige natuurgeneeskunde’ niet meer gedekt (per 2021).
Code 24012 Behandeling Energie Therapie dekt de lading.
Sommige zorgverzekeraars: de natuurgeneeskundig therapeut wordt alleen vergoed voor bepaalde disciplines binnen de natuurgeneeskunde.
Neem bij twijfel contact op met de eigen zorgverzekeraar. VRAAG DAN WELKE CODES ZIJ HANTEREN BIJ NATUURGENEESKUNDE

Disclaimer: kijk altijd in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
Praktijk ML van Wetten sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe
of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze pagina en
die door middel van Zorgwijzer.nl verkregen is


Algemeen
https://avig.nl/ik-ben-patient/zorgverzekeraars/

Arts natuurgeneeskunde
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde
GEEN vergoeding ARTS natuurgeneeskunde voor CZ, Ohra, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden en vele anderen, tenzij de juiste code wordt gebruikt.
VGZ lijkt de consulten van artsenpraktijk ML van Wetten in Bunnik te vergoeden | https://www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker type in: ARTSENPRAKTIJK ML VAN WETTEN

Arts orthomoleculaire geneeskunde
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde#vergoedingen
GEEN vergoeding arts natuurgeneeskunde voor CZ, Ohra, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden en vele anderen.
VGZ lijkt de consulten van artsenpraktijk ML van Wetten in Bunnik te vergoeden | https://www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker type in: WETTEN

KOSTEN LABORATORIUM: deze zijn voor eigen rekening en geen vergoeding via de basisverzekering of
het aanvullende (top)pakket opgenomen

Laboratoriumtesten, door mij als arts aangevraagd, moet u zelf betalen en worden NIET vergoed via
de basisverzekering
.
U ontvangt separate nota's voor de laboratoriumkosten

KOSTEN SUPPLEMENTEN:
Supplementen betaalt u zelf, u ontvangt een separate nota van de supplementenleverancier

KOSTEN MEDICATIE:
Receptmedicatie van de apotheek die op recept door mij als arts wordt voorgeschreven, moet u zelf betalen en
vallen veelal niet in de basisverzekering of onder uw eigen risico.
U ontvangt hiervoor separate nota's van de apotheek.